Tryckimpregnerat trä är en riktig vattendelare. Det finns de som tycker att det är förträffligt medan andra aldrig i livet skulle kunna tänka sig att ha det på sin uteplats.  Vi går här igenom alla aspekter av det omdiskuterade byggmaterialet.

 

 

När du köper ett par jeans för 75 kronor är sannolikheten stor att du lämnar ett stort miljöavtryck efter dig. Detsamma gäller tryckimpregnerat trä. Så är inte alltid fallet men om du är ute efter det billigaste virket på byggmarknaden får du inte virke där man har investerat något särskilt i miljöaspekten.

Med detta sagt kommer tryckimpregnerat trä i många former och kvaliteter, och därför kan det också i många fall vara ett förnuftigt val – oavsett om du ska sätta upp ett nytt staket eller bygga ett förråd i trädgården.

I den här artikeln ska vi titta närmare på vad tryckimpregnerat trä egentligen är för något och när det är vettigt att använda det. Vi kommer att gå igenom följande:

  • Vad är tryckimpregnerat trä?
  • Hur hållbart är tryckimpregnerat trä?
  • Finns det kvalitetsskillnader på olika typer av tryckimpregnerat trä?
  • När kan man använda tryckimpregnerat trä?
  • När ska man inte använda tryckimpregnerat trä?
  • Ska man ytbehandla tryckimpregnerat trä?

Vad är tryckimpregnerat trä?

Tryckimpregnerat trä är vanligtvis furu som placeras i slutna tankanläggningar där impregneringsmedel pressas in i träet under tryck. Genom att impregnera träet på detta sätt uppnår man en betydligt längre hållbarhet samtidigt som träet blir motståndskraftigt mot röta och svamp.

Hur hållbart är tryckimpregnerat trä?

En tumregel är att korrekt tryckimpregnerat trä har en livslängd utomhus på 20–25 år. Detta förutsätter dock att virket är NTR-märkt. Är det inte det är kvaliteten oftast för dålig.

Finns det kvalitetsskillnader på olika typer av tryckimpregnerat trä?

Tryckimpregnerat trä tillverkat i Norden måste uppfylla NTR-normen. NTR är den strängaste och bäst kontrollerade standarden i Europa.

Det är dock tillåtet att importera och sälja trä från andra länder med mer lämpliga standarder, och det är vanligtvis här man ser trä som inte är tillräckligt impregnerat och som dessutom kan innehålla hälsofarliga koppar- och borföreningar.

NTR-märkt trä tillverkas i tre kvaliteter:

  • NTR-klass AB – trä utan markkontakt
  • NTR-klass Gran – gran till staket och fasader
  • NTR-klass A – trä i jord och sötvatten

Skillnaden mellan de tre kvaliteterna är mängden impregneringsmedel som tas upp av träet. Trä som används i mark och vatten måste skyddas bättre än trä som används ovan jord till exempelvis träfasader.

Var kan man använda tryckimpregnerat trä?

Om en konstruktion är mer eller mindre i konstant kontakt med jord eller vatten kan tryckimpregnerat trä vara en bra lösning. Ekträ, robinia och andra motståndskraftiga träslag klarar också jobbet, men till ett något högre pris.

Tryckimpregnerat trä kan också vara ett förnuftigt förstahandsval till en bärande konstruktion eller för ställen där det kan vara svårt att kontrollera träets skick och underhålla materialet.

Var bör man inte använda tryckimpregnerat trä?

Om du hade tänkt susa in på byggmarknaden efter tryckimpregnerat trä till dina planteringsbäddar får du stanna upp och fundera lite. Tryckimpregnerat trä ska nämligen, så långt det är möjligt, inte användas till livsmedel och foder.

Man ska också försöka undvika direkt och långvarig hudkontakt med tryckimpregnerat trä, eftersom det i värsta fall kan utlösa allergiska reaktioner. Vi rekommenderar därför också att lekplatser och lekstugor uppförs i andra naturligt tåliga träslag.

Ska man ytbehandla tryckimpregnerat trä?

Tryckimpregnerat trä behöver inte ytbehandlas i samma utsträckning som annat trä. Att det ändå kan vara en fördel att träskydda det beror på att träet bara blir ännu mer motståndskraftigt mot vatten och fukt.

Det är dock viktigt att du väntar med att svänga penseln tills träet är tillräckligt torrt. Brädorna kan normalt träbehandlas cirka tre–fyra veckor efter tryckimpregnering.

 

Se vårt utbud av miljövänligt träskydd